Canadian Hemp Trade Alliance

nov. 17 2014 / michal
My sme členom Canadian Hemp Trade Alliance (CHTA) od roku 2013.

CHTA je národná, odborná organizácia, ktorá propaguje kanadskú konopu a konopné produkty medzinárodne.
Založená bola v roku 2003 a reprezentuje všetkých, ktorí sú zaangažovaní v kanadskom konopnom priemysle.
Členmi organizácie sú farmári, spracovatelia, výrobcovia, výskumníci, podnikatelia a marketéri. Dnes ich je 228.
Kľúčovou funkciou Aliancie je šíriť informácie, propagovať využitie konopy a koordinovať výskum.

V týchto d?och sa koná výročná konferencia CHTA vo Winnipegu.
A my sme tu!
Je to veľmi vzrušujúce osobne stretávať ľudí s ktorými ste doteraz komunikovali iba cez mail. Ďalej, je pre nás zaujímavé sledovať a počúvať o výzvach, ktoré stoja pred kanadským konopným priemyslom, ktorý je zväčša postavený na pestovaní konopy pre semienko a v tejto oblasti je pred Európou aspo? 10 rokov popredu.
CHTA si stanovila ciele, ktoré chce do roku 2018 dosiahnúť:
- konopa pestovaná na 100.000 hektároch
- export konopných produktov v hodnote 100.000.000 CAD
- deregulácia konopy siatej ako kontrolovanej rastliny pod Ministerstvom zdravotníctva Kanady

Držíme palce!