Home /

Cannabidiol

apr. 27 2017 / michal
Cannabidiol - univerzálny harmonizátor ľudského tela

ÚZKOSTI, KŔČE, BOLESŤ, EPILEPSIA, EKZÉMY,ROZTRÚSEN? SKLERÓZA ČI DOKONCAZRIEDKAVÉ CHOROBY, KTORÉ MAJÚGENETICKÚ PRÍČINU. TOTO JE LENZ?KLADN? ŠK?LA NEDUHOV, OD KTORÝCH N?MDOK?ŽE UĽAVIŤ KANABIDIOL, ZN?MY AJ PODSKRATKOU CBD. OBJAVUJÚ SA NOVÉ A NOVÉCHOROBY, PRI KTORÝCH T?TO PRÍRODN? L?TKA ZÍSKAVAN? Z KVETOV KONOPY SIATEJ POM?HA. A VEDCI PO CELOM SVETE, SAMOZREJME, ŽASNÚ NAD MOŽNOSŤAMI, KTORÉ TENTO UNIVERZ?LNY „HARMONIZ?TOR“ TELA PRIN?ŠA V PROSPECH N?ŠHO ZDRAVIA

  CBD by Michal Tőzsér on Scribd