Celoeurópska petícia: Hovorme o konope (Weed like to talk)

okt. 28 2014 / michal
Európske riešenie pre európsky problém: legalizácia cannabisu.

Cieľom Iniciatívy Európskych Občanov (European Citizens’ Initiative - ECI) “Weed like to talk” (Hovorme o konope) je presvedčiť Európsku úniu aby prijala spoločné opatrenia na kontrolu a reguláciu výroby, užívania a predaja cannabisu.

V EU momentálne neexistuje spoločná politika ohľadom psychoaktívnej konopy. Otázka koherencie a diskriminácie je na mieste. Spoločné opatrenie na kontrolu a reguláciu výroby, užívania a predaja cannabisu by:
a) zabezpečilo rovnoprávnosť občanov EU pred zákonom v každej členskej krajine,
b) chranilo konzumentov a monitorovalo zdravotné riziká,
c) ukončilo pašovanie a ilegálny obchod s cannabisom.
Urobme krok smerom ku legalizácii psychoaktívnej konopy a harmonizácii národných legislatív v členských krajináh EU.

Registračné čislo ECI Európskej komisie:
ECI(2013)000008

Dátum registrácie:
20/11/2013

Web adresa ECI v Registry Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2013/000008/en

Mená kontaktných osôb:
FESEFELDT Bendix, BALAS Pierre

Mená ďalších organizátorov:
TOJA DE LA MUELA Delia, VERDAM Pieter David, VAN BERWAER Gaelle, TARDELL Miriam, LORIMER Marta

Web stránka ECI Weed LIke To Talk:
http://weedliketotalk.wix.com/wltt

Viac o ECI:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sk

Do 20.11.2014 musí získať iniciatíva aspo? 1.000.000 platných podpisov, alebo minimálny počet vyhlásení o podpore v siedmych členských krajinách, aby sa ?ou musela Európska komisia zaoberať.

Tu je aktuálna mapa podpory:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000023/public/map.do
Slovensko plní momentálne hranicu minimálnej podpory na 28.89%

Podporte túto iniciatívu tu:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013-000023/public/