Dr. OMEGA

nov. 29 2010 / michal
Distribúcii potravín zo semena konopy siatej sa venujeme bezmála rok.

Našou prvotnou stratégiou bolo na našich trhoch hladať veľkoobchodných partnerov a baliarne, ktoré by distribuovali naše potraviny pod svojou značkou cez svoje zabehnuté distribučné kanály.

Po skoro roku uplat?ovania tejto stratégie na trhoch SR a ČR sme narazili na jej limity. Za hlavné obmedzenie považujeme slabú informovanosť konečných spotrebiteľov o benefitoch konopných potravín.

Preto uvažujeme o doplnenií našej prvotnej stratégie o stratégiu priameho oslovenia konečných spotrebiteľov a reálnych konzumentov prostredníctvom alternatívneho distribučného konceptu dr. OMEGA. Podstatou konceptu je multilevelová distribúcia konopných potravín dr. OMEGA v komunitách konečných spotrebiteľov, pričom spotrebitelia a distributéry v rámci multilevelovej distribučnej schémy budú za svoju aktivitu odme?ovaní piatimi typmi odmien.

Koncept dr. OMEGA sme verejnosti predstavili na najväčšom konopnom veltrhu v ČR Cannafest, ktorý sa konal v d?och 19.-21.11.2010 v Prahe.

AKTUALIZ?CIA 31.12.2013
Projekt multilevelovej distribúcie konopných potravín pod značkou Dr. Omega sme nakoniec v rozsahu ako je popísané vyššie, kvôly jeho technickej a finančnej náročnosti, nerealizovali.
Značka Dr. Omega však žije.
Ponúkame a licencujeme ju distribútorom, ktorí chcú na svojich lokálnych trhoch ponúkať konopné potraviny najvyššej kvality priamo konzumentom.