Konopný olej v českom liekopise.

okt. 18 2010 / michal
Českí zdravotníci uznali liečivé účinky konopného oleja.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv ČR zaregistroval podľa európskej smernice 98/34/ES pod číslom CZ0582/2009 Cannabis Sativae Oleum.

Jedná sa o konopný olej získávaný zo semien technických odrôd konopy siatej.

Cannabis Sativae Oleum bol zárove? uvedený ako schválená farmaceutická surovina pre výrobu liečivých a pomocných látok resp. pre výrobu a prípravu liečivých prípravkov v doplnku Českého liekopisu ako oficiálná súčasť liekopisných noriem Európskej únie. Zárove? stanovil najvyšší prípustný obsah THC v oleji na 50 µg/g = 50 p.p.m. = 0,005%.

Doplnok Českého liekopisu je platný od 1.9.2010

Zaradeniu konopného oleja do liekopisu predchádzali testy, ktoré potvrdili bioaktivitu oleja, ideálny pomer zastúpených nenasýtených mastných kyselín, obsah THC blízky nule, nulový obsah bielkovín a iných nežiadúcich prímesí.

CANNABIS SATIVAE oleum