O budúcnosti konopy v Európe bude spolurozhodovať aj odborník zo Slovenska

jún. 22 2016 / michal

Začiatkom júna tohto roku sa stal členom správnej rady Európskej asociácie pre priemyselnú konopu (European Industrial Hemp Association – EIHA). Opýtali sme sa ho, čo jeho menovanie do funkcie v tejto významnej inštitúcii sektoru pestovateľov, spracovateľov a predajcov priemyselnej konopy môže priniesť.