Tlačová správa EIHA - Európske konopné vlákno získalo osvedčenie trvalej udržateľnosti

júl. 14 2016 / michal
Svetová premiéra prvého prírodného vlákna s osvedčením trvalej udržateľnosti: európske konopné vlákno pre automobilový priemysel a izolačné materiály získalo osvedčenie ISCC PLUS

Prírodné vlákna prinášajú významné výhody z hľadiska životného prostredia v sektore ľahkých biokompozitov pre interiéry automobilov a v stavebníctve. Až doposiaľ nebolo osvedčovanie trvalej udržateľnosti prírodných vlákien vôbec možné. Požiadavky zákazníkov sa však už môžu uspokojiť.

V júni 2016 získali konopné stonky a konopné vlákna holandskej spoločnosti HempFlax B.V. ako prvé prírodné vlákna na svete uznávané osvedčenia ISCC PLUS.
ISCC (http://www.iscc-system.org) je jedným z najvýznamnejších systémov osvedčovania trvalej udržateľnosti a znižovania emisií skleníkových plynov na svete. Európska komisia v júli 2011 uznala ISCC ako jeden z prvých systémov osvedčovania na preukazovanie zhody s požiadavkami smernice EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov.
Systém ISCC PLUS bol vytvorený na osvedčovanie potravín, krmív, ako aj technických a chemických aplikácií (napríklad vlákien, bioplastov a biokompozitov). Osvedčovanie ISCC sa môže použiť na preukázanie trvalej udržateľnosti a sledovateľnosti východiskových výrobkov v širokom spektre odvetví vrátane automobilového priemyslu a stavebníctva. Osvedčenie ISCC medzitým získalo viac ako 4 500 východiskových výrobkov biomasy. Osvedčením sa preukazuje, že biomasa sa nepestuje na pôde s vysokou biodiverzitou a vysokými zásobami uhlíka, že sa uplat?ujú správne poľnohospodárske postupy na ochranu pôdy, vody a ovzdušia a dodržiavajú sa ľudské práva, pracovnoprávne predpisy a práva vlastníkov pôdy.
Európska asociácia konopárskeho priemyslu (EIHA) (http://www.eiha.org) sa v roku 2015 rozhodla motivovať a podporovať svojich členov, aby osvedčovali suroviny z konopy s cieľom preukázať trvalú udržateľnosť konopárskeho priemyslu.
Prvým pestovateľom konope, ktorý v januári 2016 získal osvedčenie ISCC PLUS na konopné semená, listy a kvety, bola spoločnosť HANF FARM GmbH z Nemecka (ISCC-PLUS-Cert-DE105-81763301). Zámerom osvedčovania je uspokojiť rastúci dopyt odvetvia zdravého stravovania. Riaditeľ spoločnosti HANF FARM GmbH Rafael Dulon hovorí: „Naším cieľom je vyrábať výrobky, ktoré sú inovačné a trvalo udržateľné z ekologického, sociálneho a hospodárskeho hľadiska. Bol to jediný možný krok vpred na získanie osvedčenia pre naše výrobky.“
V júni 2016 získala osvedčenie pre konopné stonky a konopné vlákna holandská spoločnosť HempFlax Exploitatie, ktorá sídli v obci Oude Pekela a pestuje a spracováva priemyselné konope (ISCC-PLUS-Cert-DE110-75160108). Osvedčovanie druhej prevádzky spoločnosti HempFlax v Rumunsku sa uskutoční na budúci rok.
Automobilový priemysel tak môže po prvýkrát získať prístup k prírodnému vláknu s osvedčením trvalej udržateľnosti na výrobu ľahkých biokompozitov, predovšetkým na použitie v interiéroch áut. Trvalá udržateľnosť sa teraz môže sledovať a potvrdiť v celom hodnotovom reťazci od poľnohospodárskeho zdroja až po konečný automobilový komponent. Mark Reinders, riaditeľ spoločnosti HempFlax a predseda asociácie EIHA, očakáva vysoký dopyt: „Sme hrdí na to, že sme prvým dodávateľom prírodného vlákna s osvedčením trvalej udržateľnosti na svete. Čo najskôr zabezpečíme osvedčenie aj pre našu rumunskú výrobu a nasledovať budú ďalší výrobcovia konopného vlákna. Prosím obráťte sa na nás, ak chcete pre svoje východiskové výrobky zabezpečiť osvedčenie ISCC PLUS.“
Michael Carus, výkonný riaditeľ asociácie EIHA, predpokladá, že príklad spoločností HempFlax a HANF FARM budú nasledovať ďalší členovia asociácie: „Budúcnosť patrí biomase s osvedčením trvalej udržateľnosti. Veľké spoločnosti nebudú riskovať debatu s verejnosťou či mimovládnymi organizáciami o trvalej udržateľnosti biomasy vo svojich výrobkoch, najmä ak sú k dispozícii trvalo udržateľné alternatívy.“

Zodpovedné subjekty podľa tlačového zákona (V.i.S.d.P.):
Dipl.-Phys. Michael Carus (riaditeľ)
Európska asociácia konopárskeho priemyslu (EIHA)
Výkonná kancelária: nova-Institut GmbH, Chemiepark Knapsack,
Industriestrasse 300,DE-50354 Hürth (Nemecko)
Internet: http://www.eiha.org
e-mail: .(Pre zobrazenie tejto e-mailovej adresy musíš mať zapnutý JavaScript)
Telefón: +49 (0) 22 33-48 14 40

Európska asociácia konopárskeho priemyslu (EIHA) je združením odvetvia spracovania konope. Zastupuje spoločné záujmy pestovateľov a spracovateľov priemyselného konope na vnútroštátnej aj na európskej úrovni. Asociácia EIHA je jediným združením v odvetví konopárskeho priemyslu. Toto odvetvie zahŕ?a okrem iného spracovanie konopných vlákien, hoblín, semien a kanabinoidov. Organizácia pôvodne vznikla ako združenie európskeho konopárskeho priemyslu. Štvrtina zo 130 členov asociácie pochádza z krajín mimo EÚ.