Tlačová správa EIHA - Najväčšia svetová konferencia o priemyselnom konope v histórii

jún. 13 2016 / michal
Najväčšia svetová konferencia o priemyselnom konope v histórii – volil sa nový predseda

Minulý týžde? sa v nemeckom meste Wesseling neďaleko Kolína stretlo 300 účastníkov zo 42 krajín, aby diskutovali o najnovších údajoch, vývoji, stratégii a sieťovaní v konopárskom priemysle. Bude sa priemyselné konope v Európe do roku 2030 pestovať na ploche 100 000 hektárov?

Za nového predsedu Európskej asociácie konopárskeho priemyslu (EIHA) bol zvolený Mark Reinders z holandskej spoločnosti HempFlax B.V.
V Európe i vo svete sa neustále rozširuje plocha, na ktorej sa pestuje priemyselné konope, zvyšujú sa investície do nových spracovateľských liniek a rastie dopyt po výrobkoch z konopy. Od roku 2011 do roku 2015 sa obrábaná plocha v Európskej únii viac ako strojnásobila na 25 000 ha.
Konopné vlákno sa využíva na výrobu ľahkého papiera, izolačných materiálov a biokompozitných materiálov pre automobilový priemysel. Konopné pazderie, drevnaté jadro rastlín konope, sa používa ako kvalitný materiál na podstielanie pre zvieratá. Pazderie spolu s vápnom sa využíva aj v stavebníctve, kde sa pridáva do stien a tehál.
Najsilnejší rast bol zaznamenaný v segmente konopných potravín. Produkcia konopných semien sa od roku 2010 do roku 2013 zvýšila o 92 % a produkcia kvetov a listov o ohromujúcich 3 000 %. Kvety určené na výrobu cannabidiolu (CBD) priniesli pestovateľom konope významný dodatočný zisk. CBD sa vo vysokých koncentráciách používa ako liek a v nízkych ako potravinový doplnok. Rast v tomto segmente bude závisieť predovšetkým od právnej úpravy a právnych predpisov, ktoré sa vo vzťahu k CBD prijmú v nasledujúcich rokoch.
Na konferencii vládla veľmi inšpiratívna a optimistická atmosféra a hlavnou otázkou bolo, ako by sa dalo rozšíriť pestovanie a výroba na pokrytie rastúceho dopytu. Bude možné rozšíriť obrábanú plochu z minuloročných 25 000 ha na 100 000 ha do roku 2025 alebo 2030? Koľko pracovných miest môže vytvoriť konopársky priemysel? Akému objemu emisií skleníkových plynov by sa dalo predísť nahradením výrobkov, ktoré sú menej šetrné k životnému prostrediu? Ako rýchlo sa konopné potraviny stanú bežným výrobkom s vysokým zastúpením v obchodoch? Aká právna úprava by sa mala uplat?ovať na CBD, aby to pomohlo pacientom a ľuďom, ktorí dbajú na výživu?
De? pred konferenciou usporiadala Európska asociácia konopárskeho priemyslu (EIHA) celodenné schôdze vrátane valného zhromaždenia asociácie. Po jedenástich rokoch sa vzdal funkcie predsedu a člena správnej rady pán John Hobson zo spoločnosti GW Research. Všetci členovia mu poďakovali za vynikajúcu prácu. Za nového predsedu bol 86 % hlasov zvolený pán Mark Reinders z holandskej spoločnosti HempFlax B.V., ktorá je priekopníkom v oblasti pestovania a spracovania priemyselného konope v Holandsku a Rumunsku. Zástupcom predsedu sa stal pán Sylvestre Bertucelli z francúzskeho združenia priemyselného konope InterChanvre, ktorý získal 93 % hlasov. Za nového člena správnej rady bol 90 % hlasov zvolený pán Boris Ba?as zo spoločnosti Propaganda Production s.r.o. (Slovensko).
V hospodárskej neistote dneška bolo skutočne povzbudzujúce vnímať perspektívu rastu európskeho konopárskeho priemyslu.