Tlačova správa EIHA - Primerané smerodajné hodnoty pre THC v potravinách

sep. 19 2017 / michal
Pozičny? dokument Európskej asociácie pre priemyselné konope (EIHA)

Európska asociácia konopárskeho priemyslu (EIHA) uverej?uje jedinečný pozičný dokument o primeraných smerodajných hodnotách pre THC v potravinách.

Ide o výsledok ročnej práce, ktorý je založený na výmene poznatkov viacerých medzinárodných vedcov a odborníkov. Nové vedecky podložené smerodajné hodnoty pre THC ochránia spotrebiteľov pred akýmikoľvek neželanými vedľajšími účinkami bez zbytočného ohrozenia trhu s konopnými výrobkami. Navrhované smerodajné hodnoty sú v súlade s právnymi úpravami v Kanade, USA, Švajčiarsku, Austrálii a na Novom Zélande. V porovnaní s nimi sú nemecké smerodajné hodnoty z roku 1999 príliš prísne a vedecky zastarané, napriek tomu sa však uplat?ujú vo viacerých členských štátoch Európskej únie.

Tieto nákladné činnosti, ktoré trvali jeden rok a ktoré financovala Európska asociácia konopárskeho priemyslu (EIHA), boli potrebné vzhľadom na nepriaznivé rámcové podmienky v Európskej únii: ďalšie investície a rast v Európe sa oneskorujú, ba dokonca sú ohrozené vzhľadom na nejednotné právne úpravy v jednotlivých krajinách. Odvetvie konopných potravín v posledných rokoch rástlo značnou rýchlosťou a dosiahlo objem 40 miliónov EUR v Európe a 200 miliónov EUR vo svete. Primeraná právna úprava, najmä harmonizované smerodajné hodnoty pre THC, je rozhodujúca pre ďalší rozvoj domáceho odvetvia konopných potravín a na zabezpečenie prístupu k „zásobárni nutričných látok“ v konopných semienkach, ktoré obsahujú široké spektrum mastných kyselín (vrátane zdravých linolénových kyselín:  kyseliny alfa-linolénovej a kyseliny gama-linolénovej) a ľahko stráviteľných proteínov.

EIHA žiada Európsku komisiu, aby vytvorila pracovnú skupinu pri Generálnom riaditeľstve pre zdravie a spotrebiteľov s cieľom vypracovať harmonizované usmernenia pre THC v konopných potravinových výrobkoch na základe návrhu EIHA, aby sa odstránili existujúce nejednotné právne úpravy v jednotlivých krajinách. Harmonizované právne predpisy by sa mali uplat?ovať vo všetkých členských štátoch. Zaručí sa tým bezpečnosť spotrebiteľov a ďalší rozmach odvetvia konopných potravín, prilákajú priame a nepriame investície a vytvoria nové pracovné miesta.

V správe s rozsahom jedenástich strán sú uvedené jedinečné a podrobné základné informácie o všetkých otázkach týkajúcich sa THC v potravinách, ktoré sú prísne založené na vedeckých dôkazoch.

  EIHA-THC-PositioPaper-SVK by Michal Tőzsér on Scribd