Tlačová správa EIHA - THC v potravinách

okt. 26 2015 / michal
Návrh smerodajných hodnôt pre obsah THC v konopných potravinách.

Konopné potraviny sú čoraz obľúbenejšie, o čom svedčí ich dvojciferný rast na trhu. Na túto superpotravinu však vrhá tie? jej zložka THC, ktorá môže mať psychotropné účinky. Smerodajné hodnoty pre obsah THC sa uplat?ujú len v troch európskych krajinách, pričom úplne chýbajú právne predpisy na úrovni EÚ. Výrobcovia a spotrebitelia konopných potravín sa tak ocitajú v nejednoznačnej situácii.

Zámerom novej štúdie je vypracovať vedecky podložené smerodajné hodnoty pre obsah THC na európskej úrovni, ktoré ochránia spotrebiteľov bez zbytočného obmedzenia trhu.

  Tlacova Sprava EIHA -THC v Potravinach