WHO podniká prvé kroky na preklasifikovanie liečebnej konopy podľa medzinárodného práva

mar. 08 2017 / michal
Svetová zdravotnícka organizácia podniká prvé kroky na preklasifikovanie liečebnej konopy podľa medzinárodného práva

Výbor expertov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre drogové závislosti inicioval prvé kroky dlhého procesu, ktorý by mohol viesť k preklasifikovaniu liečebnej konopy podľa medzinárodného práva. Výbor v nasledujúcich osemnástich mesiacoch zvolá osobitné zasadnutie, na ktorom prediskutuje otázku konopy používanej na liečebné účely.

Môže sa zdať, že osemnásť mesiacov je dlhá doba, no diskusie o možnom preklasifikovaní konopy uviazli v slepej uličke na celé roky. Tento proces by pritom mohol viesť k zásadným zmenám v prístupe k výskumu a právnej úprave liečebnej marihuany na celom svete.

Výbor expertov pre drogové závislosti je veľmi vplyvný výbor, ktorý predkladá odporúčania generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Generálny tajomník OSN potom môže tieto odporúčania predložiť na hlasovanie Komisii OSN pre omamné látky. Na to, aby bolo možné konopu preklasifikovať, musí o odporúčaní Komisie pre omamné látky hlasovať Valné zhromaždenie OSN.

Ak Valné zhromaždenie OSN tieto zmeny schváli, odzrkadlia sa v Jednotnom dohovore o omamných látkach, kde sa v súčasnosti konopa uvádza ako látka s vysokým rizikom zneužitia, ktorá má škodlivé účinky a nemá žiadny potenciálny liečebný prínos (zoznam I a zoznam IV dohovoru).

Podľa Jednotného dohovoru o omamných látkach, ktorý bol ratifikovaný v roku 1961 a ktorý podpísalo 185 zo 193 štátov OSN, sú za prijímanie a presadzovanie vlastných zákonov o drogách zodpovedné členské krajiny. Jednotný dohovor sa však považuje za normu pre medzinárodné právne predpisy o drogách.

Výbor expertov pre drogové závislosti na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 14. – 18. novembra 2016 v Ženeve, uznal zvýšené využívanie konopy a jej zložiek na liečebné účely a vznik nových farmaceutických prípravkov na liečebné účely spojených s konopou.

Výbor takisto uznal, že v súvislosti s konopou nikdy nepristúpil k formálnemu predbežnému preskúmaniu ani kritickej revízii. Požiadal preto, aby sa v nasledujúcich osemnástich mesiacoch uskutočnilo predbežné preskúmanie rastlinnej hmoty, výťažkov a tinktúr z konopy, ako aj delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC), kanabidiolu (CBD) a stereoizomérov THC. Na základe tohto predbežného preskúmania sa určí, či Výbor expertov pre drogové závislosti vykoná dôkladnejšiu kritickú revíziu.

Môže to byť ešte dlhé čakanie, no pacienti sa možno napokon preklasifikovania marihuany dočkajú.