Pražské vyhlásenie Medzinárodnej koalície pacientov užívajúcich konope na lekárske účely

mar. 16 2015 / michal
Medzinárodná koalícia pacientov užívajúcich konope na lekárske účely, ktorá bola vytvorená 8.3.2015, vyzýva organizácie pacientov užívajúcich konope na lekárske účely, aby sa pripojili ku koalícii.

Zárove? vyzývajú aby podporili pražské vyhlásenie Medzinárodnej koalície pacientov užívajúcich konope na lekárske účely (IMCPC) adresované osobitnému zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN venovanému drogovej problematike, ktoré sa uskutoční v roku 2016.

Na pristúpenie ku koalícii IMCPC predložte prosím nasledovné údaje e-mailom na adresu seba.ufcmedZAVINACgmail.com a stephZAVINACsafeaccessnow.org.
V predmete správy prosím uveďte „IMCPCP sign-up“:

1. názov organizácie a logo vo vysokom rozlíšení
2. kontaktné údaje 2 predstaviteľov (meno, e-mail, telefón, krajina)
3. kontaktné údaje pre kontakt s tlačou (meno, e-mail, telefón, krajina)

Programové vyhlásenie Medzinárodnej koalície pacientov užívajúcich konope na lekárske účely (IMCPC):

Pacienti zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri presadzovaní práv jednotlivcov na užívanie konope pod dohľadom lekára kdekoľvek na svete. Zástancovia z radov pacientov musia prekonať obavy z konope podmienené kultúrou, nezákonnosť užívania konope ako lieku a medzery vo vzdelávaní pacientov a lekárov. Môžeme hovoriť rôznymi jazykmi a žiť v rôznych štátnych zriadeniach, súcit, veda a ľudské zdravie sú však rovnaké v každom jazyku, v každej krajine a v každej ordinácii.
Vystupujeme spoločne nielen preto, aby sme sa podelili o svoje poznatky, skúsenosti a zdroje, ale aj preto, aby sme zjednotili hlasy pacientov z celého sveta na podporu deklarácie ľudských práv.

Celé vyhlásenie:

  IMCPC-Vyhlasenie 08032015 SK by Paradigm Shift