Sme čo jeme

mar. 30 2015 / michal
Poľnohospodárske systémy, ktoré dbajú o údržbu pôdy a zachovanie živín v nej už dnes existujú.

Ak ako konzumenti vedome volíme konzumáciu produktov bio certifikovaného, bio regenratívneho alebo permakultúrneho (poľno)hospodárstva prispievame k ochrane pôdy, biodiverzite a znižovaniu sklenníkových plynov.

Ľudia, ktorí sa vedome nestravujú konzumujú prevažne produkciu intenzívneho, monokultúrneho (konvečného) poľnohospodárstva, ktoré nadmieru používa priemyselné hnojivá, toxické agrochemikálie, GMO, znečisťuje vodu, vzduch, degraduje pôdu a otravuje vidiecké komunity.

Podľa FAO (Food and Agriculture Organization) ľudstvu ostáva na pestovania plodín už iba 60 rokov, britskí farmári odhadujú, že ich čaká už iba 100 žatví. Miera znehodnotenia poľnohospodárskej pôdy je alarmujúca.

OSN odhaduje, že kvôli rastúcemu globálnemu dopytu po potravinách, ľudstvo potrebuje každý rok 6 miliónov hektárov novej poľnohospodárskej pôdy, pričom ročne strácame 12 miliónov hektárov, kvôly jej degradácii.
Málo známy je fakt, že intenzívne poľnohospodárstvo sa podieľa 15-30%tami na tvorbe skleníkových plynov.

Ľudia, ktorí sa snažia vedome stravovať uprednos?ujú konzumáciu jedla, ktoré im dodá dostatok výživných látok, nie je GMO, otrávené pesticídami, podporuje lokálneho farmára a vidiecke komunity, chráni vodu, vzduch a pôdu pred kontamináciou toxickými agrochemikáliami a degradáciou.
Ak by obsah uhlíka v pôde dnes vzrástol o nepatrné 2% kompenzovalo by to 100% skleníkových plynov, ktoré vypúšťame do atmosféry.

Stravujme sa vedome!