Cannabis má kľúče k rovnováhe našich telesných systémov

okt. 04 2014 / michal
Cannabis ľudstvo využívalo ako rituálnu a liečivú rastlinu po tisícky rokov.

Až v minulom storočí, s pokrokmi vedy pri izolácii účinných látok, dostali liečivé aspekty marihuany odborný základ. Jedným z najnovších trendov je však objav takzvaného endokanabinoidného systému, ktorý je dôležitou súčasťou fungovania ľudského tela.

Znamená to, že kanabinoidy obsiahnuté v marihuane, napríklad psychoaktívne THC alebo nepsychoaktívne CBD, dokonale pasujú do zložitých biochemických procesov ľudskej fyziológie.

Kanabinoidy by sme tak mohli prirovnať ku kľúčom k regulácii rôznych systémov tela, pokiaľ majú aj tú správnu zámku. Tými zámkami sú takzvané kanabinoidné receptory, nazvime ich CB. Vedci ich od deväťdesiatych rokov, odkedy ich začali podrobnejšie skúmať, objavili takmer všade v tele: v mozgu, nervovom systéme, vnútorných orgánoch či v koži.

Neznamená to však, že bez marihuany nedokážeme ovplyv?ovať napríklad kožné problémy. Telo si dokáže vyrobiť vlastné látky schopné stimulovať CB receptory a voláme ich endokanabinoidy. „Farmakologické vlastnosti týchto endokanabinoidov sú veľmi podobné vlastnostiam fytokanabinoidov z konopy,“ uvádza vo svojej štúdii vedec a lekár Dušan Buchvald.

Endokanabinoidný systém (EKS) zodpovedá za reguláciu energetickej rovnováhy človeka a jeho výskum je teda dôležitý pri liečbe obezity. Tak ako niektoré účinné látky v marihuane majú analgetické účinky, aj EKS ovplyv?uje bolesť, a preto je dôležitý pri liečbe bolestivých stavov, pričom tento aspekt je témou vedeckých lekárskych kongresov. Nové poznatky o EKS priniesli vedcom výsledky pri liečbe kožných problémov, ako je napríklad rakovina, atopická dermatitída či psoriáza. Podľa prieskumov sa po podaní endokanabinoidov až 60 percentám pacientov s kožnou chorobou objektívne aj subjektívne stav zlepšil, vrátane odbúrania nepríjemného svrbenia. 

Paralela s marihuanou, v niektorých kultúrach právom považovanou za liečivú, indickými svätými mužmi Sádhuami dokonca za božskú rastlinu, sa zrkadlí aj vo vedeckej terminológii.  Jeden z najlepšie preskúmaných endokanabinoidov vedci nazvali anandamid, vychádzajúc zo sanskrtského pomenovania „Vnútorná blaženosť“. Toto spodobenie nie je bezúčelné. Endokanabinoidný systém má totiž za úlohu uvádzať dôležité systémy nášho tela do rovnováhy a v rovnováhe sa skrýva blaženosť. Navyše anandamid sa viaže na receptor CB1, rovnako ako fytokanabinoid THC.

Nesmieme zabudnúť ani na rekreačné účinky marihuany. Vedci na existenciu EKS prišli práve pri výskume rôznych závislostí od návykových látok, pretože práve EKS je akýmsi kľúčom k ich liečbe. Paradoxne tak môže aj marihuana pomôcť v boji proti závislostiam a zárove? môže suplovať prísun potrebných kanabinoidov u ľudí, ktorých telo má problém produkovať endokanabinoidy.

Endokanabinoidný systém je relatívne novým a veľmi komplexným objavom a podlieha intenzívnemu výskumu, už doteraz objavené poznatky sú veľmi sľubné a hovoria v prospech marihuany ako liečivej rastliny.

M.T.